Mina bilder har genom åren skiftat i stil. När jag tycker att uttrycksmöjligheterna är uttömda, börjar jag experimentera i andra former.

Jag är autodidakt och har därmed valt att utforska bildens magi på egen hand.

De nya bilderna som jag visar här, skulle jag beskriva som "färg och formstämningar" av mer eller mindre abstraktioner av naturformer.

Färgsammansättningen är för mig väldigt viktig. Jag gör färgexperiment med målade lappar som jag lägger intill varandra som sedan kan ligga till grund för att bestämma "färgtonen" på bilden. Mera sällan använder jag oblandade grundfärger.

Bilderna kan ge intryck av collageteknik, så är dock inte fallet. Jag använder en egen maskeringsmetod, kompletterad med bl.a. färgpennor och monotypi.

Färgen består av akryl målad på papper. Bilderna har inga titlar.